KBT4U

Psykoterapi, handledning & konsulttjänster

Terapidagbok

10,00 $

Terapidagbok är ett litet häfte som kan underlätta det psykoterapeutiska arbete i KBT, både för terapeuten och patienten. Den innehåller en del teori kring KBT, samt plats att fylla i det som är specifikt för den enskilda patienten, vilka symptom man har, problembilden, vad man vill uppnå med terapi, osv. Efter varje mötet fyller man i det väsentliga i en terapidagbok där man också skriver hemuppgiften inför nästa möte. Terapidagbok kan sparas av patienten som ett terapidokument som bland annat kan användas om man hamnar i svackor och behöver fräsha upp de nya kunskaperna och färdigheterna som man fått under terapins gång. Pris 75:- 

Artikel har lagts till.
Lägger till artikel.